Návštěva Technické univerzity v Gdaňsku

9. 7. 2018 - 12. 7. 2018

ČVUT v Praze se přihlásilo k principům zakotveným v “The European Charter for Researchers and The Code of Conduct for the Recruitment of Researchers” a zavázalo se, že se bude snažit jim přibližovat. Cílem je získání certifikátu HR Award, který uděluje Evropská komise výzkumným institucím, které implementují strategii HRS4R vycházející právě z těchto principů. Projekt je řešen v rámci OP VVV, jehož klíčovou aktivitou je nastavení strategického řízení výzkumné organizace v souladu s podmínkami pro získání ocenění HR Award. Vzorem pro ČVUT může být Technická univerzita v Gdaňsku, která již ocenění získala před rokem.

Proto ve dnech 7. - 9. července 2018, dva zaměstnanci– Jaroslava Merunková (ÚTEF) and Alena Králová (FJFI) – navštívili Gdaňskou Technickou Univerzitu. Cílem bylo získat zkušenosti z gdaňské univerzity, která se již rok může chlubit logem HR uděleným Evropskou komisí. Projednány byly všechny detaily získání a samotné implementace ocenění HR a dále také systém řízení národních i mezinárodních projektů na obou institucích, péče a podpora lidských zdrojů a podobně.

Na základě projektu CZ.02.2.69/0.0/0.0/16_028/0006215 - “HRAward – Development of capacity for strategic research management at CTU in Prague “ usilují tři fakulty (stavební, elektrotechnická a jaderná a fyzikálně inženýrská) a dva ústavy (Ústav technické a experimentální fyziky a Univerzitní centrum energeticky efektivních budov) o získání ocenění HR Award. Díky němu budou považovány za zaměstnavatelé s přatelským přístupem  a propracovanou strategií pro výzkumné pracovníky.

 

Foto
Zpět na seznam