IEAP - Institute of Experimental and Applied Physics CTU - Czech Technical University in Prague
Česky English
IEAP - Institute of Experimental and Applied Physics CTU - Czech Technical University in Prague
CTU - Czech Technical University in Prague
Recent events  > 'Vzpomínkové setkání k připomenutí životní cesty RNDr. Františka Lehara, DrSc.'
Vzpomínkové setkání k připomenutí životní cesty RNDr. Františka Lehara, DrSc.
Refektář Benediktinského opatství v Emauzích, Praha 2
8. února 2012

V první části vystoupí kolegové a blízcí spolupracovníci Dr. Františka Lehára s připomenutím jeho vědeckého působení v SÚJV Dubna, Saclay, CERN, FNAL a v ÚTEF ČVUT v Praze.

Se vzpomínkami na osobnost Dr. Lehara vystoupí jeho přátelé a kolegové i ve společenské části setkání s občerstvením, které se uskuteční v pozdním odpoledni do 18:00.

Fotografie jsou k dispozici ve fotogaleri ústavu.

Program:

Ivan Wilhelm UK Osobnost Františka Lehára
Zdeněk Janout ÚTEF ČVUT v Praze Rodina
Jiří Bystrický CEA Saclay Dubna, Saclay
Alain de Lesquen CEA Saclay Saclay, CERN
Colin Wilkin University College London F. Lehar a spinová fyzika
František Janouch předseda Nadace Charty 77 F. Lehar ve vzpomínkách
Rostislav Caletka University Ulm Expedice Pamír
Hudební vystoupení
Společenská část vzpomínkového semináře
Search
10th Anniversary of IEAP