IEAP - Institute of Experimental and Applied Physics CTU - Czech Technical University in Prague
Česky English
IEAP - Institute of Experimental and Applied Physics CTU - Czech Technical University in Prague
CTU - Czech Technical University in Prague
Recent events  > 'Příležitostní razítko k 10. výročí ÚTEF'
Příležitostní razítko k 10. výročí ÚTEF
30.4, 2-4.5 2012

U příležitosti desátého výročí založení Ústavu technické a experimentální fyziky (ÚTEF) ČVUT bude ve dnech 30. dubna a 2. - 4. května 2012 používáno na dodací České poště 128 00 Praha 28, Na Hrádku 2, Praha 2 příležitostní razítko (viz obr. 1). Kromě těchto dní bude razítko ještě použito 5. června 2012 v refektáři Benediktinského opatství v Emauzích, kde se koná seminář věnovaný desetiletí ústavu. Základem razítka je logo ústavu. Centrálním jeho motivem jsou křivky znázorňující rozdělení energie fotonů dané spektrální čáry, které jsou vysílány částicemi v klidu (symetrická křivka) a částicemi pohybujícími se vysokou rychlostí (asymetrická křivka, jejíž tvar je ovlivněn Dopplerovým efektem). Výtvarný návrh razítka je od ing. Michala Platkeviče, autorem rytiny razítka je rytec Miloslav Bláha.

Kdo má zájem o otisk tohoto razítka nechť si, v uvedené dny, zajde s obálkou ofrankovanou desetikorunovou známkou na poštu 128 00 Praha 2. Jako vhodné známky doporučuji použít známku 10 Kč vydanou letos ke 150. výročí JČMF či známku v hodnotě 9 Kč věnovanou 300 letí ČVUT doplněnou známkou 1 Kč. Lze použít i známku vydanou k Mezinárodnímu roku matematiky (2000) či fyziky (2005). Známky lze zakoupit u filatelistické přepážky na hlavní poště v Jindřišské ulici. Je možné použít známku 10 Kč s přítiskem na kuponu k 10. výročí ÚTEF. Při orážení známky na poště neopomeňte požádat o kontrolní otisk razítka (dává se na obálku mimo známku).

U příležitosti desátého výročí ÚTEF ČVUT nechal ústav zhotovit přítisky na kuponech poštovních známek (10 Kč gratulační kytice), které je možné použít k frankování dopisů a tím dát toto výročí ve známost široké veřejnosti. Přítisk obsahuje logo ČVUT, logo ÚTEF a text „10 let ÚTEF 2002 – 2012“. Výtvarným autorem přítisku je ing. Michal Platkevič. Tiskový list je možné zakoupit u prof. Z. Janouta v ÚTEF.


Search
10th Anniversary of IEAP