IEAP - Institute of Experimental and Applied Physics CTU - Czech Technical University in Prague
Česky English
IEAP - Institute of Experimental and Applied Physics CTU - Czech Technical University in Prague
CTU - Czech Technical University in Prague
Recent events  > 'Progressive detection methods in atomic and particle physics education at middle and high school level'
Progressive detection methods in atomic and particle physics education at middle and high school level

Ve dnech 21. 11. a 22. 11. 2014 se uskutečnil seminář, který rozvíjí v ČR vzdělávací program postavený na moderní výukové pomůcce, která byla vyvinuta v ÚTEF ČVUT ve spolupráci s CERN v rámci mezinárodního programu "CERN for School" a která je vhodná pro názornou a moderní výuku fyziky a obecně i pro podporu přírodovědného a technického vzdělávání. Cílem semináře je podrobné seznámení učitelů s výukovou pomůckou MX-10, která vznikla ve spolupráci ÚTEF ČVUT Praha a firmy Jablotron. Souprava MX-10 (pixelový Si detektor) je zcela unikátní pomůcka pro názornou a moderní výuku fyziky umožňující zobrazovat procesy interakce ionizujícího záření (alfa, beta a gama) s látkou. V současné době se pro demonstraci učiva používají prostředky výpočetní techniky, které umožňují pouze počítačové animace. Detektory MX-10 umožňují uskutečnit bezpečné reálné experimenty ve třídě či v laboratořích. Tyto experimenty mohou dělat sami žáci.

Hlavními přednostmi detektoru jsou:

  • okamžitá vizualizace – na rozdíl od pomůcek založených na tradičních Geigerových čítačích zařízení MX-10 funguje jako digitální radiační kamera
  • vizuální rozlišení částic α, β a γ
  • měření energie a toku částic, vytváření online grafů
  • jednoduché použití ve třídách – zapojení do PC přes USB a okamžité měření.

Semináře se zúčastnilo 19 učitelů technických a přírodovědných předmětů z celé ČR.

Poděkování patří ČVUT, které nám poskytlo dotaci ze svého Fondu na pořádání semináře, a Dopravní fakultě ČVUT za poskytnutí místnosti pro seminář.

Search
10th Anniversary of IEAP