Cena děkana za nejlepší dizertační práci

14. 10. 2019 - 14. 10. 2019

Dne 14. října se na Matematicko-fyzikální fakultě Univerzity Komenského v Bratislavě uskutečnil každoroční ceremoniál odevzdání ceny děkana. Cena děkana je udělena za nejlepší dizertační práce předchozího akademického roku (v tomto případě 2018/2019) ve čtyřech kategoriích: fyzika, matematika, informatika a didaktika (přírodních věd). Náš kolega, Miroslav Macko, získal ocenění v kategorii fyzika. Jeho dizertační práce byla připravena jako projekt pod dohledem ÚTEF ČVUT v Praze, Univerzitou Komenského v Bratislavě a Université de Bordeaux. Název práce ve třech jazycích:

Anglicky:

“SuperNEMO Experiment: Study of Systematic Uncertainties of Track Reconstruction and Energy Calibration. Evaluation of Sensitivity to 0νββ with Emission of Majoron for 82Se“

Francouzsky:

„Expérience SuperNEMO : Études des incertitudes systématiques sur la reconstruction de traces et sur l’étalonnage en énergie. Evaluation de la sensibilité de la 0νββ avec émission de Majoron pour le 82Se“,

Slovensky:

„Štúdia systematických neistôt rekonštrukcie dráh a energetickej kalibrácie. Odhad citlivosti detektora na 0νββ s emisiou Majorónu pre 82Se“.

 

Práce byla připravena pod dohledem doc. Ing. Ivan Štekl, CSc. (ÚTEF ČVUT v Praze) a Dr. Fabrice Piquemal (CENBG, Université de Bordeaux).

Abstrakty: http://theses.fr/2018BORD0368

Odkaz na diplomovou práci: https://tel.archives-ouvertes.fr/tel-02122290/document

 

Zpět na seznam

Cena děkana za nejlepší dizertační práci

Cena_Dekana/DSC_1013

Cena_Dekana/DSC_1013

Cena_Dekana/DSC_0004

Cena_Dekana/DSC_0004