Ústav technické a experimentální fyziky
České vysoké učení technické v Praze
Horská 3a/22
128 00 Praha 2

Česká republika

Tel: (+420) 244 105 100

kolaz