Institute of Experimental and Applied Physics
Czech Technical University in Prague                                                            
Horská 3a/22
1
28 00 Praha 2

Czech Republic

Phone: (+420) 2 2435 9391

Ústav technické a experimentální fyziky
České vysoké učení technické v Praze
Horská 3a/22
128 00 Praha 2

Česká republika

Tel: (+420) 2 2435 9391

kolaz