XXI Letní škola Jorge André Swiecy o experimentální jaderné fyzice - Jorge André Swieca

3. 2. 2020 - 14. 2. 2020

Letní škola Jorge André Swiecy o experimentální jaderné fyzice je škola pořádaná od roku 1984 SBF (Brazilian Physics Society) a jejím cílem je zajistit postgraduálním studentům a mladým doktorandům užší kontakt s nejzajímavějšími aspekty experimentální jaderné fyziky, s plánováním a provedením experimentu a s vyhodnocením naměřených dat.

Letos tuto školu pořádal Nuclear and Energy Research Institute (IPEN) ve  dnech 3. – 14. 2. 2020 v Sao Paulo. ÚTEF ČVUT přijal pozvání brazilské strany, aby se lektorsky podílel na výuce studentů. Jako lektoři experimentu měření s pixelovými detektory se školy zúčastnili Stanislav Pospíšil, Vladimír Vícha a Michael Holík.

Mezi přednášejícími dvakrát vystoupil se svojí přednáškou  o detekci neutronů S. Pospíšil  a jednou M. Holík o principech fungování pixelových detektorů. V dalších dnech jsme pak vedli praktická cvičení, při nichž studenti mohli měřit na 4 pracovištích s detektory MX-10. Vedle měření s primárními radionuklidy reprezentovanými uranovým sklem, thoriovou elektrodou apod. jsme prováděli také detekci neutronů pixelovým detektorem doplněným o konvertor LiF. Jako zdroj neutronů velmi dobře posloužil místní zdroj neutronů AmBe o aktivitě 1 Ci.

Zobrazování pixelovými detektory bylo pro brazilskou stranu nové a velmi zajímavé. Organizačně nám vyšli v IPEN ve všem vstříc, takže jsme dokázali realizovat program, který jsme si naplánovali.

Zpět na seznam

IPEN galerie

0165

0165

0916

0916

0976

0976

1021

1021

1206

1206

1306

1306

1321

1321

1331

1331

1341

1341

1396

1396

1416

1416

1426

1426

1461

1461

1561

1561

1746

1746