prof. Ing. Peter Lichard, DrSc.

prof. Ing. Peter Lichard, DrSc.

Ústav technické a experimentální fyziky
E-mail:
Tel.:+420 244 105 165

Publikace

Loading data

Granty

Loading data