ÚTEF nově v srdci ČVUT

1. 4. 2019 - 1. 4. 2019

Ústav technické a experimentální fyziky se během letošního března přestěhoval ze svého původního působiště v kampusu na Albertově do nových prostor v Betlémském paláci v samém srdci ČVUT. Přesun se týkal celkem 62 pracovníků sekretariátu i specializovaných laboratoří. Největším oříškem bylo přemístění dvou zařízení pro rentgenovskou radiografii a tomografii vážících každý více než jednu tunu. Objemné aparatury bylo potřeba umístit do prvního patra historické budovy ze statického hlediska bezpečným způsobem. Důvodem relokace je skutečnost, že se původní provizorní budova o rozloze 555 m2 nachází na pozemku Univerzity Karlovy, která jej chce nyní využít pro výstavbu nových univerzitních prostor. ÚTEF sice získal o něco větší a bezpochyby reprezentativnější prostory, ty jsou však pro potřeby výzkumu hůře využitelné (kvůli širším chodbám, větší členitosti prostor apod.). Proto nových 780 m2 stále nestačí na to, aby zde ústav mohl být celý pohromadě. Téměř čtvrtina zaměstnanců ústavu totiž musí zůstat na Albertově v kancelářích poskytnutých Fakultou dopravní. 

Zpět na seznam