Seminář „Progresivní detekční metody ve výuce subatomové a částicové fyziky na ZŠ a SŠ 2019“

29. 11. 2019 - 30. 11. 2019

Ve dnech 29. a 30. 11. 2019 se v ÚTEF konal seminář organizovaný již po několik let pro učitele fyziky středních a základních škol. Letos jsme seminář organizovali poprvé v novém objektu ÚTEF, který se účastníkům velmi líbil.

Cílem semináře je seznámit učitele přijíždějící z různých škol ČR s teorií a měřením s pixelovými detektory MX-10. Po několika hodinách praktických měření jsou již schopni sami navrhnout a provést měření vhodná pro výuku.

Na programu se podíleli Zdeněk Janout, Karel Smolek, Vladimír Vícha, Jitka Svobodová a Jan Koupil. Účastníci si odnesli svázanou přednášku Radioaktivita a knihu Experimenty s pixelovým detektorem pro výuku jaderné a částicové fyziky, náklady na seminář hradil ÚTEF. Po absolvování tohoto dvoudenního semináře si mohou účastníci sadu EDUKIT s MX-10 od ÚTEF do své školy vypůjčit.

 

Vladimír Vícha

Zpět na seznam