ÚTEF - Ústav technické a experimentální fyziky ČVUT - České vysoké učení technické v Praze
Česky English
ÚTEF - Ústav technické a experimentální fyziky ČVUT - České vysoké učení technické v Praze
ČVUT - České vysoké učení technické v Praze
Granty  > Centrum experimentální jaderné astrofyziky a jaderné fyziky CENAP
Centrum experimentální jaderné astrofyziky a jaderné fyziky CENAP

Hlavním cílem projektu je spojení třech výzkumných skupin z Ústavu jaderné fyziky AV ČR, Ústavu experimentální a technické fyziky ČVUT a Slezské univerzity v Opavě do společného Centra experimentální jaderné astrofyziky a jaderné fyziky (CENAP), které se soustředí na základní výzkum ve fundamentálních oblastech experimentální jaderné astrofyziky, neutrinové fyziky, výzkumu temné hmoty a studiu vlastností hadronů v extrémních podmínkách. Dalším cílem projektu je posílení přímé spolupráce se zahraničními partnery na bázi reciprocity při využívání experimentálních zařízení CENAP a posílení vzájemné spolupráce mezi partnery centra. Očekáva se také, že vytvoření centra CENAP přinese zefektivnění prováděného vědeckého výzkumu.

Projekty řešeny v rámci tohoto Centra na ÚTEF ČVUT:


číslo
LC07050

trvání
1.4.2007 - 31.12.2012

řešitel
pracovníci

Vše
(14)
Tabulkový výpis
Rok

 • F. Mamedov, "Radon concentration and diffusion for underground experiments (Skolitel: I. Štekl) in progress", Ph.D. Thesis, CTU Prague (2009)

 • J. Juráň, P. Lichard, "Joint description of the e+e- annihilation into both four-pion channels", Physical Review D 78, 017501 (2008) 4 pages

 • J. Ruppert, C. Gale, T. Renk, P. Lichard, J. Kapusta, "Low mass dimuons produced in relativistic nuclear collisions", Phys. Rev. Lett. 100, 162301 (2008)

 • B. Biskup, "Monte Carlo simulations of neutron shielding for PICASSO experiment (Skolitel: I. Stekl) in progress", Ph.D. Thesis, FBMI CTU Prague (2008)

 • P. Lichard, J. Juráň, "Electron-positron annihilation into four charged pions and the a1-rho-pi Lagrangian", Phys. Rev. D 76 (2007) 094030

 • P. Čermák, "Experiment TGV (Supervisor: I. Stekl)", Ph.D. Thesis, CTU Prague (2007)

 • I. Ndiaye, "Instrumental Coincidence Neutron Activation Analysis (Školitel: J. Jakubek)", Ph.D. Thesis, CTU Prague (2007)

 • K. Smolek, M. Nyklíček, P. Kovačíková, "Kosmické záření a experiment CZELTA", AIP 958 (2007) 215-218

 • R. Arnold, C. Augier, L. Vála, J. Jerie, I. Štekl, V. Vorobel, . NEMO Collaboration, "Measurement of double beta decay of 100Mo to excited states in the NEMO 3 experiment", Nucl. Phys. A 781 (2007) pp. 209-226

 • K. Smolek, P. Beneš, M. Nyklíček, S. Pospíšil, P. Přídal, I. Štekl, P. Lichard, P. Kovačíková, "Současný stav zapojení středních škol do projektu CZELTA", In: Veletrh nápadů učitelů fyziky 12 (2007)

 • K. Smolek, "Studium kosmického záření v ÚTEF ČVUT", Československý časopis pro fyziku (2007)

 • P. Lichard, M. Vojík, "Alternative parametrization of the pion form factor and the mass and width of rho(770)", arXiv:hep-ph/0611163 (2006)
10th Anniversary of IEAP