ÚTEF - Ústav technické a experimentální fyziky ČVUT - České vysoké učení technické v Praze
Česky English
ÚTEF - Ústav technické a experimentální fyziky ČVUT - České vysoké učení technické v Praze
ČVUT - České vysoké učení technické v Praze
Dílčí úkoly  > CZELTA (Czech Large-area Time Coincidence Array)
CZELTA (Czech Large-area Time Coincidence Array)

Cílem projektu CZELTA je fundamentální výzkum v oblasti vysokoenergetického kosmického záření. Projekt má vedle vědeckého též pedagogický dopad. V rámci projektu je budována síť detekčních stanic spršek sekundárního kosmického záření, které jsou převážně umísťovány na střechách vybraných středních škol v ČR. Podobně jako v dalších zemích EU, v Kanadě a USA jsou i u nás studenti středních škol aktivně zapojováni do tohoto projektu, což přispívá k zatraktivnění a zkvalitnění výuky na středních školách.

Projekt začal v roce 2004 ve spolupráci s University of Alberta (Kanada), která realizuje obdobný projekt ALTA (NALTA).

(Podrobnější informace naleznete zde.)

­

­Řešitel

Granty:
Číslo Název Agentura
LC07050 Centrum experimentální jaderné astrofyziky a jaderné fyziky CENAP MŠMT
MSM 6840770029 Fundamentální experimenty ve fyzice mikrosvěta MŠMT


Články v impaktovaných časopisech
(0)
Hledat
10th Anniversary of IEAP