ÚTEF - Ústav technické a experimentální fyziky ČVUT - České vysoké učení technické v Praze
Česky English
ÚTEF - Ústav technické a experimentální fyziky ČVUT - České vysoké učení technické v Praze
ČVUT - České vysoké učení technické v Praze
Experimental physics with polarized protons, neutrons and deuterons
František Lehar, Eugene A. Strokovsky, Colin Wilkin Experimental physics with polarized protons, neutrons and deuterons Publi ...

Progresivní detekční metody ve výuce subatomové a částicové fyziky na ZŠ a SŠ
Ve dnech 21. 11. a 22. 11. 2014 se uskutečnil seminář, který rozvíjí v ČR vzdělávací program postavený na moderní výukové pomůcc ...

NSS MIC IEEE Conference
The IEEE Nuclear Science Symposium (NSS) offers an outstanding opportunity for scientists and engineers interested, or actively ...

Konference SEPnet, CERN@school
V pondělí 8. září 2014 se konala na University of Surrey (Guildford, Velká Británie) konference věnovaná použití pixelových dete ...

Lovci záhad - spolupráce ČT a ÚTEF
V srpnu 2014 natáčela Česká televize první díl cyklu vědy a techniky Lovci záhad. Pořad je určen pro děti ve věku druhého stupn ...

Progresivní detekční metody ve výuce subatomové a částicové fyziky na ZŠ a SŠ
Ve čtvrtek 24.4.2014 se v UTEF konal seminář pro učitele středních a základních škol akreditovaný Ministerstvem školství pod náz ...

Návštěva v rámci projektu „Listening to the universe by detection cosmic rays“
Dne 3. 4. 2014 navštívili studenti a učitelé ze soukromé Střední školy informatiky a ekonomie DELTA Pardubice a ze střední škol ...

NSS MIC IEEE Conference
The IEEE Nuclear Science Symposium (NSS) offers an outstanding opportunity for scientists and engineers interested, or actively ...

15thIWORID
The International Workshop on Radiation Imaging Detectors provides an international forum for discussing current research and de ...

NSS MIC IEEE Conference
The Nuclear Science Symposium (NSS) devotes to the fields of nuclear science, radiation instrumentation, software and t ...

Int. Workshop on Radiation Imaging Detectors
The 14thIWORID provides an international forum for discussing current research and development in the area of position sensitive ...

Program oslav 10. výročí založení ÚTEF
4. červen 2012 14:00 - 17:00 Zasedání Rady ústavu ÚTEF 19:00 - 21:00 Koncert Betlémská kaple 5. červen 20 ...

Pozice pro mladé výzkumné pracovníky
V rámci tréninkového programu ARDENT se otevírá možnost pro 15 mladých vysokoškoláků k jejich uplatnění ve výzkumu oblasti dozim ...

Příležitostní razítko k 10. výročí ÚTEF
U příležitosti desátého výročí založení Ústavu technické a experimentální fyziky (ÚTEF) ČVUT bude ve dnech 30. dubna a 2. - 4. ...

Collaboration Meeting NEMO/SuperNEMO
The NEMO/SuperNEMO Collaboration and LSM Extension Meeting will be hosted by the Czech Technical University in Prague and organi ...

Vzpomínkové setkání k připomenutí životní cesty RNDr. Františka Lehara, DrSc.
V první části vystoupí kolegové a blízcí spolupracovníci Dr. Františka Lehára s připomenutím jeho vědeckého působení v SÚJV Du ...

Zemřel František Lehar
RNDr. František Lehar se narodil 9. srpna 1934 v Bludově u Šumperka, v domě který postavil jeho dědeček, ředitel bludovské měš ...

13th IWORID Award to Jiri Dammer
Winner of the Award for the best poster (out of 80 posters presented) has been granted to our Researcher and Student Jiri Da ...

NSS MIC IEEE Conference
The Nuclear Science Symposium (NSS) devotes to the fields of nuclear science, radiation instrumentation, software and t ...

Jaderná Fyzika a Urychlovače v Biologii a Medicíně
6. mezinárodní letní studentská škola "Nuclear Physics and Accelerators in Biology and Medicine" (BIOMED) se koná v SÚ ...

Latin American Symp. on Nucl. Physics and Applications
The The IX Latin American Symposium on Nuclear Physics and Applications (LASNPA) will be held in Quito, Ecuador on 18-22 ...

NSS MIC IEEE Conference
The Nuclear Science Symposium (NSS) devotes to the fields of nuclear science, radiation instrumentation, software and t ...

Letní škola - Aplikace v medicine a biologie jaderne fyziky a urychlovačů
ÚTEF ČVUT pořádá společně s partnery z UK Bratislava, SÚJV Dubna a UAM Poznaň ve dnech 5. - 16. 7. 2009 v Bratislavě mezinárodní ...

11th iWoRiD 2009 - Mezinarodni workshop o detektorech k zobrazovani pomoci zareni
Tento mezinarodni workshop je poradan kazdorocne a predstavuje mezinarodni forum pro diskusi vztahujici se k soucasnemu vyzkumu ...

Ocenění IEEE za výzkum v ÚTEF pro Michal Platkevič
Významného ocenění se na 2008 IEEE Nuclear Science Symposium and Medical Imaging Conference (2008 IEEE NSS/MIC Dr ...

MEDEX'09, konference o maticových elementů
Poradatel: ÚTEF ČVUT v Praze www: medex09.utef.cvut.cz ...

Competition for Scholarship for financial support Short Courses & Conf. IEEE NSS/MIC
A competition is open for Grant support (scholarships) for the attendance of Short Courses and participation to the IEEE ...

Letní praxe v JINR Dubna
The Student Summer Practice at the Joint Institute for Nuclear Research (JINR Dubna) will be held from 29.6 to 20.7. ...

Ocenění za výzkum v ÚTEF
Náš mladý výzkumník Michal Platkevič získal cenu na Workshopu ČVUT, únor 2008. Za svou práci Medipix ve velmi nepříznivých p ...

Medipix Meeting: 24-25 April 2008 @IEAP CTU Prague
Medipix Meeting will be held April 24-25 at the IEAP CTU Prague. Meeting venue (see map below). Address of the IEAP C ...

Nabídka volných míst:
- Softwarový inženýr
- Elektronik
Pro tým pixelových detektorů a radiačního zobrazování (Medipix) hledáme: Softwarový inženýr: Co požadujeme: Znalost objektov ...

Nabídka studentských prací
Seznam nabízených studentských prácí: Diplomých prací Doktorských prací Výzkumných prací Ročníkových prací ...

Nové funkce webu:
- Nové domény ÚTEF
- Jazykové mutace
- Google analytics
Nové domény ÚTEF - adresa je nyní jednodušší: The address of our web site is much simpler now: - ieap.cz or www.ieap.cz - ...

Letní škola o aplikacích jaderné fyziky a urychlovačů v medicíně a biologii
Letní škola o aplikacích v biologii a medicíně z jaderné fyziky - viz. 4-tá letní škola ...

Hledat
10th Anniversary of IEAP