Grants and projects held at IEAP


Title: Výrazné zvýšení efektivity výroby scintilátorů díky technologii extruze
Holder: Hodák, R.
Duration: 2024 — 2026
Grant ID: FW10010179
Title: Hodnocení radioaktivity materiálu a vylepšené kalibrační techniky pro zvýšení výkonnosti neutrinových teleskopů KM3NET
Holder: Shitov, Y.
Duration: 2024 — 2026
Grant ID: GA24-12702S
Title: Zkoumaní vlastností neutrin prostřednictvím dvojitého beta rozpadu: Souhra teorie a experimentu
Holder: Šimkovic, F.
Duration: 2024 — 2026
Grant ID: GA24-10180S
Title: Komplexní inovace zařízení pro odstranění radioaktivních plynů ze vzduchu
Holder: Štekl, I.
Duration: 2024 — 2026
Grant ID: FW10010507
Title: Innovative Photodetector Module for advanced Hybrid “Magnetic Resonance Imaging/Positron Emission Tomography” Scanners for Nuclear Medicine
Holder: Holík, M.
Duration: 2023 — 2027
Grant ID: 101086178
Title: Laboratoire Souterrain de Modane - účast ČR
Holder: Štekl, I.
Duration: 2023 — 2026
Grant ID: LM2023063
Title: Studie variantních technických řešení hlubinného ukládání radioaktivního odpadu
Holder: Štekl, I.
Duration: 2023 — 2025
Grant ID: TK05010167
Title: Vliv defektů mřížky na depozici energie jaderného zpětného rázu v kryogenních kalorimetrech CaWO4
Holder: Palušová, V.
Duration: 2023 — 2024
Grant ID: 8J23AT013
Title: Aplikace pixelových detektorů v zobrazování
Holder: Štekl, I.
Duration: 2022 — 2024
Grant ID: SGS22/208/OHK4/3T/35
Title: ÚTEF - Bosne, Erik
Holder: David Bosne, E.
Duration: 2022 — 2023
Grant ID:
Title: Radiation Environment Monitor for Energetic Comsic rays
Holder: Filgas, R.
Duration: 2022 — 2023
Grant ID: 4000138745/22/NL/MH/jxh
Title: Adsorpce radonu v porézních materiálech
Holder: Veselska, O.
Duration: 2022 — 2023
Grant ID: 8J22FR009
Title: Centrum pro podporu obyvatelstva pro případ skutečného nebo domnělého vzniku mimořádných jaderných a radiačních událostí
Holder: Štekl, I.
Duration: 2021 — 2025
Grant ID: VJ01010116
Title: Měření anomálií v úhlové korelaci elektronu a pozitronu z vnitřní párové produkce v excitovaných jádrech 8Be a 4He
Holder: Ferreira Natal Da Luz, P.
Duration: 2021 — 2023
Grant ID: GA21-21801S
Title: Radiation Monitor System in a Package
Holder: Filgas, R.
Duration: 2021 — 2023
Grant ID: 4000135884/21/NL/CRS
Title: Experiment IS581 "Štěpení těžkých radiaktivních svazků v reakcích (d,p)-transferu"
Holder: Veselský, M.
Duration: 2021 — 2023
Grant ID: GA21-24281S
Title: Zobrazování elektronických součástek s využitím radiografie
Holder: Štekl, I.
Duration: 2021 — 2021
Grant ID: SGS21/090/OHK4/1T/35
Title: Development of a demonstrator for the Penetrating Particle Analyser (PAN) technology
Holder: Bergmann, B.
Duration: 2020 — 2022
Grant ID: 862044
Title: Urychlovač Van de Graaff - laditelný zdroj monoenergetických neutronů a lehkých iontů
Holder: Sýkora, R.
Duration: 2020 — 2022
Grant ID: LM2018108
Title: Podzemní laboratoř LSM - účast České republiky
Holder: Štekl, I.
Duration: 2020 — 2022
Grant ID: LM2018107
Title: Detektor radioaktivního znečištění ran a poranění
Holder: Slavíček, T.
Duration: 2019 — 2022
Grant ID: VI20192022136
Title: Measurement and Instrumentation for Cleaning and Decommissioning Operations
Holder: Biskup, B.
Duration: 2019 — 2021
Grant ID: 847641
Title: Spolupráce ČR s SÚJV Dubna v teoretické a jaderné fyzice a při využití jaderných metod v dalších oborech
Holder: Štekl, I.
Duration: 2018 — 2022
Grant ID: LTT18021
Title: Mobilní zařízení pro zobrazování a analýzu vrstevnaté malby a polychromie děl starého umění
Holder: Žemlička, J.
Duration: 2018 — 2022
Grant ID: DG18P02OVV006
Title: Vývoj algoritmů pro rentgenové monitorování oblohy s optikou Račí oko a detektorem Timepix
Holder: Filgas, R.
Duration: 2018 — 2020
Grant ID: GJ18-10088Y
Title: Timepix based Miniaturized Radiation Monitor
Holder: Smetana, A.
Duration: 2018 — 2020
Grant ID: 4000122160/17/UK/ND
Title: Materiálový a technologický výzkum scintilačních detektorů
Holder: Štekl, I.
Duration: 2018 — 2020
Grant ID: FV30231
Title: Inženýrské aplikace fyziky mikrosvěta
Holder: Štekl, I.
Duration: 2017 — 2022
Grant ID: EF16_019/0000766
Title: PRINT3D CONTACTS
Holder: Pichotka, M.
Duration: 2017 — 2020
Grant ID: 7D17003
Title: A Novel Non-3He based Dual Neutron Gamma Sensor
Holder: Slavíček, T.
Duration: 2017 — 2019
Grant ID: 7D17002
Title: Urychlovač Van de Graaff - laditelný zdroj monoenergetických neutronů a lehkých iontů
Holder: Sýkora, R.
Duration: 2017 — 2019
Grant ID: EF16_013/0001785
Title: Podzemní laboratoř LSM - česká účast ve výzkumné infrastruktuře evropského významu
Holder: Štekl, I.
Duration: 2017 — 2019
Grant ID: EF16_013/0001733
Title: Urychlovač Van de Graaff - laditelný zdroj monoenergetických neutronů a rychlých iontů
Holder: Sýkora, R.
Duration: 2016 — 2019
Grant ID: LM2015077
Title: Podzemní laboratoř LSM (Laboratoire Souterrain de Modane, Francie) - český příspěvek do výzkumné infrastruktury evropského významu
Holder: Štekl, I.
Duration: 2016 — 2019
Grant ID: LM2015072
Title: Využití polovodičových pixelových detektorů pro zobrazování a identifikaci stop ionizujícího záření
Holder: Pospíšil, S.
Duration: 2016 — 2018
Grant ID: SGS16/260/OHK4/3T/35
Title: Technologie potlačení pozadí, detektorové techniky v jaderné fyzice a jejich aplikace
Holder: Štekl, I.
Duration: 2016 — 2018
Grant ID: SGS16/261/OHK4/3T/35
Title: Earth application of TIMEPIX space radiation monitor in centralized network
Holder: Bergmann, B.
Duration: 2016 — 2017
Grant ID: TTPM-0006-DOC
Title: Radiační měřící síť pro instituce a školy k zajištění včasné informovanosti a zvýšení bezpečnosti občanů měst a obcí (RAMESIS)
Holder: Hodák, R.
Duration: 2015 — 2019
Grant ID: VI20152019028
Title: Building a research infrastructure and synergies for highest scientific impact on ESS
Holder: Krejčí, F.
Duration: 2015 — 2018
Grant ID: 676548
Title: Nelineární lom konstrukčních materiálů zkoumání projevů disipace energie v zóně porušení pomocí pokročilých experimentů a modelování
Holder: Pichotka, M.
Duration: 2015 — 2017
Grant ID: GA15-07210S
Title: Nedestruktivní metody jako nástroj pro studium diversity křídových rostlin
Holder: Žemlička, J.
Duration: 2015 — 2017
Grant ID: GA15-04987S
Title: Širokoúhlý systém pro rentgenové zobrazování s detektorem Timepix
Holder: Filgas, R.
Duration: 2014 — 2017
Grant ID: TA04011295
Title: Pokročilé techniky rentgenové radiografie pro přírodní vědy a průmysl
Holder: Krejčí, F.
Duration: 2014 — 2017
Grant ID: TA04011329
Title: Pokročilé detektory pro lepší rozpoznání neutronů a gama záření v prostředí
Holder: Pospíšil, S.
Duration: 2014 — 2017
Grant ID: 7F14358
Title: Technologie pro získání čistých nadzemních prostor s minimální aktivitou radonu a podzemních prostor s potlačením všech typů ionizujícího záření
Holder: Štekl, I.
Duration: 2014 — 2017
Grant ID: TA04010842
Title: Neurychlovačová astročásticová fyzika v podzemní laboratoři LSM (Francie)
Holder: Štekl, I.
Duration: 2014 — 2016
Grant ID: LG14003
Title: Spolupráce ČR s SUJV Dubna v teoretické a jaderné fyzice a při využití jaderných metod v dalších oborech
Holder: Štekl, I.
Duration: 2014 — 2016
Grant ID: LG14004
Title: Porovnání syntetických světelných křivek optických dosvitů gama záblesků s pozorovanými daty z detektoru GROND
Holder: Filgas, R.
Duration: 2014 — 2015
Grant ID: 7AMB14DE001
Title: Pokročilé metody detekce ionizujícího záření s polovodičovými pixelovými detektory
Holder: Pospíšil, S.
Duration: 2013 — 2015
Grant ID: SGS13/232/OHK4/3T/35
Title: Quantitative inspection of complex composite aeronautic parts using advanced X-ray techniques
Holder: Vavřík, D.
Duration: 2013 — 2015
Grant ID: 7E13054
Title: Speciální detekční techniky používané v podzemních experimentech, na urychlovačích v CERN a v NMR
Holder: Štekl, I.
Duration: 2013 — 2015
Grant ID: SGS13/233/OHK4/3T/35
Title: Centrum pokročilých jaderných technologií
Holder: Pospíšil, S.
Duration: 2012 — 2019
Grant ID: TE01020455
Title: Centrum rozvoje technologií pro jadernou a radiační bezpečnost
Holder: Štekl, I.
Duration: 2012 — 2019
Grant ID: TE01020445
Title: Advanced Radiation Dosimetry European Network Training initiative
Holder: Pospíšil, S.
Duration: 2012 — 2016
Grant ID: 289198
Title: Van de Graaff - urychlovač iontů HV2500 jako laditelný zdroj neutronů v rámci české a evropské velké infrastruktury
Holder: Granja, C.
Duration: 2012 — 2015
Grant ID: LM2011030
Title: Zařízení pro dosažení extrémně nízké koncentrace radonu
Holder: Štekl, I.
Duration: 2012 — 2015
Grant ID: TA02010881
Title: Příspěvek k rozšíření velké výzkumné infrastruktury evropského významu
Holder: Štekl, I.
Duration: 2012 — 2015
Grant ID: LM2011027
Title: Nová mobilní zařízení, laboratoř a metodika pro nedestruktivní materiálovou analýzu výtvarného umění v kontextu ochrany kulturního dědictví
Holder: Žemlička, J.
Duration: 2012 — 2015
Grant ID: DF12P01OVV048
Title: Vývoj nových scintilačních detektorů a pokročilé technologie testování
Holder: Štekl, I.
Duration: 2012 — 2014
Grant ID: TA02010896
Title: Vývoj nových scintilačních detektorů a pokročilé technologie testování
Holder: Štekl, I.
Duration: 2012 — 2014
Grant ID: TA02010896
Title: Pracoviště pro nedestruktivní testování, diagnostiku a 3D zobrazování pomocí neutronové radiografie a tomografie (2011-2015, TA0/TA)
Holder: Jakůbek, J.
Duration: 2011 — 2015
Grant ID: TA01010237
Title: Pokročilé techniky detekce ionizujícího záření
Holder: Jakůbek, J.
Duration: 2011 — 2014
Grant ID: TA01010164
Title: Supersymetrie v teoriích pole a strun a ve fyzice za Standardním modelem
Holder: Arai, M.
Duration: 2011 — 2013
Grant ID: LH11106
Title: Energetické a napjatostní aspekty kvazikřehkého lomu – důsledky pro určování lomově-mechanických parametrů silikátových kompozitů
Holder: Jakůbek, J.
Duration: 2011 — 2013
Grant ID: GAP105/11/1551
Title: ESA
Holder: Vykydal, Z.
Duration: 2011 — 2013
Grant ID: 2290709/NL/11/CBi
Title: Neurychlovačová astročásticová fyzika v podzemní laboratoři LSM (Francie)
Holder: Štekl, I.
Duration: 2011 — 2013
Grant ID: LG11030
Title: Přenosná kalibrační gama stanice
Holder: Granja, C.
Duration: 2011 — 2012
Grant ID: 4000103891/11/NL/CBi
Title: Experimentální studium exotických kanálů štěpení, prostorová a časová detekce radioaktivních iontů
Holder: Granja, C.
Duration: 2010 — 2012
Grant ID: SGS10/310/OHK4/3T/35
Title: Referenční pracoviště pro kalibraci neutronových detektorů a jejich využití v částicových urychlovačových experimentech
Holder: Pospíšil, S.
Duration: 2010 — 2012
Grant ID: SGS10/311/OHK4/3T/35
Title: Highly miniutarized and sensitive thermal neutron sensor
Holder: Vykydal, Z.
Duration: 2010 — 2012
Grant ID: 22907/09/NL/CBi
Title: Speciální detekční techniky a studium potlačení pozadí pro účely experimentu COBRA (bezneutrinový dvojitý rozpad beta)
Holder: Štekl, I.
Duration: 2010 — 2012
Grant ID: SGS10/312/OHK4/3T/35
Title: Neutron Facilities in the Czech Republic for Calibration and Testing of ESACompliant Neutron-Sensitive Devices
Holder: Granja, C.
Duration: 2010 — 2011
Grant ID: 22908/09/NL/CBI
Title: Konstrukce 3D detektoru ionizujícího záření - voxelový detektor
Holder: Jakůbek, J.
Duration: 2010 — 2011
Grant ID: SGS10/230/OHK4/2T/35
Title: Laboratory Wide Dynamic Range Gamma Ray Calibration Facility
Holder: Kroupa, M.
Duration: 2010 — 2011
Grant ID: 22909/09/NL/CBi
Title: Přenosný zdroj vysokoenergetického záření gama založený na záchytu tepelných neutronů
Holder: Janout, Z.
Duration: 2010 — 2010
Grant ID: SGS10/121/OHK4/1T/35
Title: Vyhodnocování energie odpovědné za růst trhliny
Holder: Jakůbek, J.
Duration: 2009 — 2012
Grant ID: GA103/09/2101
Title: Chirální model interakcí hadronů
Holder: Smejkal, J.
Duration: 2009 — 2011
Grant ID: GA202/09/1441
Title: SLHC-PP - Přípravná fáze projektu Super LHC
Holder: Pospíšil, S.
Duration: 2008 — 2013
Grant ID: 7E08050
Title: Mezinárodní experiment ATLAS-CERN
Holder: Pospíšil, S.
Duration: 2008 — 2012
Grant ID: LA08032
Title: Spolupráce ČR s CERN
Holder: Pospíšil, S.
Duration: 2008 — 2012
Grant ID: LA08015
Title: Přípravná fáze projektu Super LHC
Holder: Pospíšil, S.
Duration: 2008 — 2011
Grant ID: 7E08050
Title: Přípravná fáze projektu Super LHC
Holder: Pospíšil, S.
Duration: 2008 — 2011
Grant ID: 7E08050
Title: Využití radionuklidů a ionizujícího záření
Holder: Jakůbek, J.
Duration: 2007 — 2012
Grant ID: MSM6840770040
Title: Centrum experimentální jaderné astrofyziky a jaderné fyziky
Holder: Štekl, I.
Duration: 2007 — 2011
Grant ID: LC07050
Title: Posílení přímé účasti v neurychlovačové astročásticové fyziky prováděné v mezinárodních podzemních laboratořích
Holder: Štekl, I.
Duration: 2007 — 2010
Grant ID: LA305
Title: Příprava, modifikace a charakterizace materiálů energetickým zářením
Holder: Jakůbek, J.
Duration: 2006 — 2010
Grant ID: LC06041
Title: Fundamentální experimenty ve fyzice mikrosvěta
Holder: Pospíšil, S.
Duration: 2005 — 2011
Grant ID: MSM6840770029
Title: Cosmic Ray Extremely Distributed Observatory (CREDO)
Holder: Smolek, K.
Duration: 0 — 0
Grant ID: 21720040

Grant data are taken from university database VVVS and are therefore valid to the date of last database update (once a year usually).