Granty na ÚTEF


Název: Výrazné zvýšení efektivity výroby scintilátorů díky technologii extruze
Nositel: Hodák, R.
Trvání: 2024 — 2026
Číslo: FW10010179
Název: Hodnocení radioaktivity materiálu a vylepšené kalibrační techniky pro zvýšení výkonnosti neutrinových teleskopů KM3NET
Nositel: Shitov, Y.
Trvání: 2024 — 2026
Číslo: GA24-12702S
Název: Zkoumaní vlastností neutrin prostřednictvím dvojitého beta rozpadu: Souhra teorie a experimentu
Nositel: Šimkovic, F.
Trvání: 2024 — 2026
Číslo: GA24-10180S
Název: Komplexní inovace zařízení pro odstranění radioaktivních plynů ze vzduchu
Nositel: Štekl, I.
Trvání: 2024 — 2026
Číslo: FW10010507
Název: Innovative Photodetector Module for advanced Hybrid “Magnetic Resonance Imaging/Positron Emission Tomography” Scanners for Nuclear Medicine
Nositel: Holík, M.
Trvání: 2023 — 2027
Číslo: 101086178
Název: Laboratoire Souterrain de Modane - účast ČR
Nositel: Štekl, I.
Trvání: 2023 — 2026
Číslo: LM2023063
Název: Studie variantních technických řešení hlubinného ukládání radioaktivního odpadu
Nositel: Štekl, I.
Trvání: 2023 — 2025
Číslo: TK05010167
Název: Vliv defektů mřížky na depozici energie jaderného zpětného rázu v kryogenních kalorimetrech CaWO4
Nositel: Palušová, V.
Trvání: 2023 — 2024
Číslo: 8J23AT013
Název: Aplikace pixelových detektorů v zobrazování
Nositel: Štekl, I.
Trvání: 2022 — 2024
Číslo: SGS22/208/OHK4/3T/35
Název: ÚTEF - Bosne, Erik
Nositel: David Bosne, E.
Trvání: 2022 — 2023
Číslo:
Název: Radiation Environment Monitor for Energetic Comsic rays
Nositel: Filgas, R.
Trvání: 2022 — 2023
Číslo: 4000138745/22/NL/MH/jxh
Název: Adsorpce radonu v porézních materiálech
Nositel: Veselska, O.
Trvání: 2022 — 2023
Číslo: 8J22FR009
Název: Centrum pro podporu obyvatelstva pro případ skutečného nebo domnělého vzniku mimořádných jaderných a radiačních událostí
Nositel: Štekl, I.
Trvání: 2021 — 2025
Číslo: VJ01010116
Název: Měření anomálií v úhlové korelaci elektronu a pozitronu z vnitřní párové produkce v excitovaných jádrech 8Be a 4He
Nositel: Ferreira Natal Da Luz, P.
Trvání: 2021 — 2023
Číslo: GA21-21801S
Název: Radiation Monitor System in a Package
Nositel: Filgas, R.
Trvání: 2021 — 2023
Číslo: 4000135884/21/NL/CRS
Název: Experiment IS581 "Štěpení těžkých radiaktivních svazků v reakcích (d,p)-transferu"
Nositel: Veselský, M.
Trvání: 2021 — 2023
Číslo: GA21-24281S
Název: Zobrazování elektronických součástek s využitím radiografie
Nositel: Štekl, I.
Trvání: 2021 — 2021
Číslo: SGS21/090/OHK4/1T/35
Název: Development of a demonstrator for the Penetrating Particle Analyser (PAN) technology
Nositel: Bergmann, B.
Trvání: 2020 — 2022
Číslo: 862044
Název: Urychlovač Van de Graaff - laditelný zdroj monoenergetických neutronů a lehkých iontů
Nositel: Sýkora, R.
Trvání: 2020 — 2022
Číslo: LM2018108
Název: Podzemní laboratoř LSM - účast České republiky
Nositel: Štekl, I.
Trvání: 2020 — 2022
Číslo: LM2018107
Název: Detektor radioaktivního znečištění ran a poranění
Nositel: Slavíček, T.
Trvání: 2019 — 2022
Číslo: VI20192022136
Název: Measurement and Instrumentation for Cleaning and Decommissioning Operations
Nositel: Biskup, B.
Trvání: 2019 — 2021
Číslo: 847641
Název: Spolupráce ČR s SÚJV Dubna v teoretické a jaderné fyzice a při využití jaderných metod v dalších oborech
Nositel: Štekl, I.
Trvání: 2018 — 2022
Číslo: LTT18021
Název: Mobilní zařízení pro zobrazování a analýzu vrstevnaté malby a polychromie děl starého umění
Nositel: Žemlička, J.
Trvání: 2018 — 2022
Číslo: DG18P02OVV006
Název: Vývoj algoritmů pro rentgenové monitorování oblohy s optikou Račí oko a detektorem Timepix
Nositel: Filgas, R.
Trvání: 2018 — 2020
Číslo: GJ18-10088Y
Název: Timepix based Miniaturized Radiation Monitor
Nositel: Smetana, A.
Trvání: 2018 — 2020
Číslo: 4000122160/17/UK/ND
Název: Materiálový a technologický výzkum scintilačních detektorů
Nositel: Štekl, I.
Trvání: 2018 — 2020
Číslo: FV30231
Název: Inženýrské aplikace fyziky mikrosvěta
Nositel: Štekl, I.
Trvání: 2017 — 2022
Číslo: EF16_019/0000766
Název: PRINT3D CONTACTS
Nositel: Pichotka, M.
Trvání: 2017 — 2020
Číslo: 7D17003
Název: A Novel Non-3He based Dual Neutron Gamma Sensor
Nositel: Slavíček, T.
Trvání: 2017 — 2019
Číslo: 7D17002
Název: Urychlovač Van de Graaff - laditelný zdroj monoenergetických neutronů a lehkých iontů
Nositel: Sýkora, R.
Trvání: 2017 — 2019
Číslo: EF16_013/0001785
Název: Podzemní laboratoř LSM - česká účast ve výzkumné infrastruktuře evropského významu
Nositel: Štekl, I.
Trvání: 2017 — 2019
Číslo: EF16_013/0001733
Název: Urychlovač Van de Graaff - laditelný zdroj monoenergetických neutronů a rychlých iontů
Nositel: Sýkora, R.
Trvání: 2016 — 2019
Číslo: LM2015077
Název: Podzemní laboratoř LSM (Laboratoire Souterrain de Modane, Francie) - český příspěvek do výzkumné infrastruktury evropského významu
Nositel: Štekl, I.
Trvání: 2016 — 2019
Číslo: LM2015072
Název: Využití polovodičových pixelových detektorů pro zobrazování a identifikaci stop ionizujícího záření
Nositel: Pospíšil, S.
Trvání: 2016 — 2018
Číslo: SGS16/260/OHK4/3T/35
Název: Technologie potlačení pozadí, detektorové techniky v jaderné fyzice a jejich aplikace
Nositel: Štekl, I.
Trvání: 2016 — 2018
Číslo: SGS16/261/OHK4/3T/35
Název: Earth application of TIMEPIX space radiation monitor in centralized network
Nositel: Bergmann, B.
Trvání: 2016 — 2017
Číslo: TTPM-0006-DOC
Název: Radiační měřící síť pro instituce a školy k zajištění včasné informovanosti a zvýšení bezpečnosti občanů měst a obcí (RAMESIS)
Nositel: Hodák, R.
Trvání: 2015 — 2019
Číslo: VI20152019028
Název: Building a research infrastructure and synergies for highest scientific impact on ESS
Nositel: Krejčí, F.
Trvání: 2015 — 2018
Číslo: 676548
Název: Nelineární lom konstrukčních materiálů zkoumání projevů disipace energie v zóně porušení pomocí pokročilých experimentů a modelování
Nositel: Pichotka, M.
Trvání: 2015 — 2017
Číslo: GA15-07210S
Název: Nedestruktivní metody jako nástroj pro studium diversity křídových rostlin
Nositel: Žemlička, J.
Trvání: 2015 — 2017
Číslo: GA15-04987S
Název: Širokoúhlý systém pro rentgenové zobrazování s detektorem Timepix
Nositel: Filgas, R.
Trvání: 2014 — 2017
Číslo: TA04011295
Název: Pokročilé techniky rentgenové radiografie pro přírodní vědy a průmysl
Nositel: Krejčí, F.
Trvání: 2014 — 2017
Číslo: TA04011329
Název: Pokročilé detektory pro lepší rozpoznání neutronů a gama záření v prostředí
Nositel: Pospíšil, S.
Trvání: 2014 — 2017
Číslo: 7F14358
Název: Technologie pro získání čistých nadzemních prostor s minimální aktivitou radonu a podzemních prostor s potlačením všech typů ionizujícího záření
Nositel: Štekl, I.
Trvání: 2014 — 2017
Číslo: TA04010842
Název: Neurychlovačová astročásticová fyzika v podzemní laboratoři LSM (Francie)
Nositel: Štekl, I.
Trvání: 2014 — 2016
Číslo: LG14003
Název: Spolupráce ČR s SUJV Dubna v teoretické a jaderné fyzice a při využití jaderných metod v dalších oborech
Nositel: Štekl, I.
Trvání: 2014 — 2016
Číslo: LG14004
Název: Porovnání syntetických světelných křivek optických dosvitů gama záblesků s pozorovanými daty z detektoru GROND
Nositel: Filgas, R.
Trvání: 2014 — 2015
Číslo: 7AMB14DE001
Název: Pokročilé metody detekce ionizujícího záření s polovodičovými pixelovými detektory
Nositel: Pospíšil, S.
Trvání: 2013 — 2015
Číslo: SGS13/232/OHK4/3T/35
Název: Quantitative inspection of complex composite aeronautic parts using advanced X-ray techniques
Nositel: Vavřík, D.
Trvání: 2013 — 2015
Číslo: 7E13054
Název: Speciální detekční techniky používané v podzemních experimentech, na urychlovačích v CERN a v NMR
Nositel: Štekl, I.
Trvání: 2013 — 2015
Číslo: SGS13/233/OHK4/3T/35
Název: Centrum pokročilých jaderných technologií
Nositel: Pospíšil, S.
Trvání: 2012 — 2019
Číslo: TE01020455
Název: Centrum rozvoje technologií pro jadernou a radiační bezpečnost
Nositel: Štekl, I.
Trvání: 2012 — 2019
Číslo: TE01020445
Název: Advanced Radiation Dosimetry European Network Training initiative
Nositel: Pospíšil, S.
Trvání: 2012 — 2016
Číslo: 289198
Název: Van de Graaff - urychlovač iontů HV2500 jako laditelný zdroj neutronů v rámci české a evropské velké infrastruktury
Nositel: Granja, C.
Trvání: 2012 — 2015
Číslo: LM2011030
Název: Zařízení pro dosažení extrémně nízké koncentrace radonu
Nositel: Štekl, I.
Trvání: 2012 — 2015
Číslo: TA02010881
Název: Příspěvek k rozšíření velké výzkumné infrastruktury evropského významu
Nositel: Štekl, I.
Trvání: 2012 — 2015
Číslo: LM2011027
Název: Nová mobilní zařízení, laboratoř a metodika pro nedestruktivní materiálovou analýzu výtvarného umění v kontextu ochrany kulturního dědictví
Nositel: Žemlička, J.
Trvání: 2012 — 2015
Číslo: DF12P01OVV048
Název: Vývoj nových scintilačních detektorů a pokročilé technologie testování
Nositel: Štekl, I.
Trvání: 2012 — 2014
Číslo: TA02010896
Název: Vývoj nových scintilačních detektorů a pokročilé technologie testování
Nositel: Štekl, I.
Trvání: 2012 — 2014
Číslo: TA02010896
Název: Pracoviště pro nedestruktivní testování, diagnostiku a 3D zobrazování pomocí neutronové radiografie a tomografie (2011-2015, TA0/TA)
Nositel: Jakůbek, J.
Trvání: 2011 — 2015
Číslo: TA01010237
Název: Pokročilé techniky detekce ionizujícího záření
Nositel: Jakůbek, J.
Trvání: 2011 — 2014
Číslo: TA01010164
Název: Supersymetrie v teoriích pole a strun a ve fyzice za Standardním modelem
Nositel: Arai, M.
Trvání: 2011 — 2013
Číslo: LH11106
Název: Energetické a napjatostní aspekty kvazikřehkého lomu – důsledky pro určování lomově-mechanických parametrů silikátových kompozitů
Nositel: Jakůbek, J.
Trvání: 2011 — 2013
Číslo: GAP105/11/1551
Název: ESA
Nositel: Vykydal, Z.
Trvání: 2011 — 2013
Číslo: 2290709/NL/11/CBi
Název: Neurychlovačová astročásticová fyzika v podzemní laboratoři LSM (Francie)
Nositel: Štekl, I.
Trvání: 2011 — 2013
Číslo: LG11030
Název: Přenosná kalibrační gama stanice
Nositel: Granja, C.
Trvání: 2011 — 2012
Číslo: 4000103891/11/NL/CBi
Název: Experimentální studium exotických kanálů štěpení, prostorová a časová detekce radioaktivních iontů
Nositel: Granja, C.
Trvání: 2010 — 2012
Číslo: SGS10/310/OHK4/3T/35
Název: Referenční pracoviště pro kalibraci neutronových detektorů a jejich využití v částicových urychlovačových experimentech
Nositel: Pospíšil, S.
Trvání: 2010 — 2012
Číslo: SGS10/311/OHK4/3T/35
Název: Highly miniutarized and sensitive thermal neutron sensor
Nositel: Vykydal, Z.
Trvání: 2010 — 2012
Číslo: 22907/09/NL/CBi
Název: Speciální detekční techniky a studium potlačení pozadí pro účely experimentu COBRA (bezneutrinový dvojitý rozpad beta)
Nositel: Štekl, I.
Trvání: 2010 — 2012
Číslo: SGS10/312/OHK4/3T/35
Název: Neutron Facilities in the Czech Republic for Calibration and Testing of ESACompliant Neutron-Sensitive Devices
Nositel: Granja, C.
Trvání: 2010 — 2011
Číslo: 22908/09/NL/CBI
Název: Konstrukce 3D detektoru ionizujícího záření - voxelový detektor
Nositel: Jakůbek, J.
Trvání: 2010 — 2011
Číslo: SGS10/230/OHK4/2T/35
Název: Laboratory Wide Dynamic Range Gamma Ray Calibration Facility
Nositel: Kroupa, M.
Trvání: 2010 — 2011
Číslo: 22909/09/NL/CBi
Název: Přenosný zdroj vysokoenergetického záření gama založený na záchytu tepelných neutronů
Nositel: Janout, Z.
Trvání: 2010 — 2010
Číslo: SGS10/121/OHK4/1T/35
Název: Vyhodnocování energie odpovědné za růst trhliny
Nositel: Jakůbek, J.
Trvání: 2009 — 2012
Číslo: GA103/09/2101
Název: Chirální model interakcí hadronů
Nositel: Smejkal, J.
Trvání: 2009 — 2011
Číslo: GA202/09/1441
Název: SLHC-PP - Přípravná fáze projektu Super LHC
Nositel: Pospíšil, S.
Trvání: 2008 — 2013
Číslo: 7E08050
Název: Mezinárodní experiment ATLAS-CERN
Nositel: Pospíšil, S.
Trvání: 2008 — 2012
Číslo: LA08032
Název: Spolupráce ČR s CERN
Nositel: Pospíšil, S.
Trvání: 2008 — 2012
Číslo: LA08015
Název: Přípravná fáze projektu Super LHC
Nositel: Pospíšil, S.
Trvání: 2008 — 2011
Číslo: 7E08050
Název: Přípravná fáze projektu Super LHC
Nositel: Pospíšil, S.
Trvání: 2008 — 2011
Číslo: 7E08050
Název: Využití radionuklidů a ionizujícího záření
Nositel: Jakůbek, J.
Trvání: 2007 — 2012
Číslo: MSM6840770040
Název: Centrum experimentální jaderné astrofyziky a jaderné fyziky
Nositel: Štekl, I.
Trvání: 2007 — 2011
Číslo: LC07050
Název: Posílení přímé účasti v neurychlovačové astročásticové fyziky prováděné v mezinárodních podzemních laboratořích
Nositel: Štekl, I.
Trvání: 2007 — 2010
Číslo: LA305
Název: Příprava, modifikace a charakterizace materiálů energetickým zářením
Nositel: Jakůbek, J.
Trvání: 2006 — 2010
Číslo: LC06041
Název: Fundamentální experimenty ve fyzice mikrosvěta
Nositel: Pospíšil, S.
Trvání: 2005 — 2011
Číslo: MSM6840770029
Název: Cosmic Ray Extremely Distributed Observatory (CREDO)
Nositel: Smolek, K.
Trvání: 0 — 0
Číslo: 21720040

Údaje o grantech jsou dynamicky přebírány z univerzitní databáze VVVS a jsou proto validní k datu poslední změny této databáze (aktualizované zpravidla jedenkrát ročně).