OP VVV Projekt Podzemní­ laboratoř LSM - česká účast ve výzkumné infrastruktuře evropského významu 

Registrační číslo projektu: CZ.02.1.01/0.0/0.0/16_013/0001733

Číslo programu: 02
Název programu: Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání
Číslo výzvy: 02_16_013
Název výzvy: Výzva č. 02_16_013 pro Výzkumné infrastruktury v prioritní ose 1 OP

Anotace projektu:
Cílem projektu je podpora výzkumu v podzemní laboratoři LSM (Francie), upgrade výzkumné infrastruktury a řízení. Aktivity projektu jsou zaměřeny na neutrinovou fyziku (experimentální a teoretické studium různých módů dvojného rozpadu beta, vývoj pro potřeby budoucích experimentů), na instrumentaci a měření ultra nízké koncentrace radionuklidů a instrumentaci pro radiobiologii. Na projektu se podílí Ústav technické a experimentální fyziky ČVUT a Státní ústav radiační ochrany, v.v.i.

Skutečné datum zahájení: 1. 1. 2017
Předpokládané datum ukončení: 31. 12. 2019
Předpokládaná doba trvání (v měsících): 36,00

 

Celkové zdroje: 19 997 322,00

Příspěvek Unie: 14 268 089,24

Národní veřejné zdroje: 4 729 366,65

Podpora celkem: 18 997 455,89