Ústav technické a experimentální fyziky
České vysoké učení technické v Praze
Husova 240/5
110 00 Praha 1

Česká republika

Tel: (+420) 244 105 100

kolaz