Vzdělávání a popularizace

Částicová kamera MX-10

Particle camera MX-10