Experimentální subatomová fyzika

Zobrazování pomocí ionizujícího záření

radiation_imaging

Výzkum a vývoj polovodičových detektorů ionizujícího záření

radiation_detectors

Částicová fyzika

ATLAS na LHC

atlas_collision

Astročásticová a neurychlovačová fyzika

cosmic_shower
  • Detekce vysokoenergetického kosmického záření: Experiment CZELTA
  • Detekce temné hmoty: Experiment PICASSO.
  • Fyzika neutrina: Experimenty NEMO 3 a TGV.

Aplikovaná spektrometrie

CINAA
  • Analýzy technikou koincidenční neutronové aktivační analýzy (CINAA)
  • Spektrometrie alfa: stanovení koncentrace Radonu ve vzduchu
  • Rentgenová fluorescence a fluorescenční zobrazování (XRF)
  • Polohově citlivá spektrometrie nabitých částic pro: studium detektorů, kanálování-blokování a radiografii

Kosmické aplikace

ESA2

Subatomová fyzika

rare_fission_fragment

Subjaderná fyzika