Logo

 

Podzemní laboratoř LSM – účast České republiky

r.č. CZ.02.01.01/00/23_015/0008199

Trvání projektu: 1. 1. 2024 - 31. 12. 2026

Partner projektu: Státní Ústav Radiační Ochrany v.v.i.

Anotace projektu:

LSM-CZ podporuje spolupráci s Laboratoire Souterrain de Modane (LSM, unikátní nejhlubší podzemní laboratoř v Evropě). LSM je multidisciplinární platforma pro VaVaI aktivity vyžadující ultra-nízké radioaktivní pozadí (částicová, astročásticová a jaderná fyzika, radiobiologie, radiační medicína, detektorové technologie, životní prostředí, či klimatologie). Projekt zahrnuje budování infrastruktury v LSM i v ČR. Projekt podporuje spolupráci s technologickými firmami z ČR (dodavatelé zařízení).

Hlavní cíle projektu:

1)  Komponenta cirkulačního systému pro odstraňování radonu z He/Ar - pro trekové detektory nabitých částic se používají drátové komory (v Geigerovském módu), které jsou naplněny směsí He/Ar s malou příměsí alkoholu. Velikostně rozměrné detektory mají dva problémy, netěsnosti a v případě citlivých měření i postupnou emanaci radonu a jeho průnik do detektoru (což má za následek zvyšování pozaďového signálu). Řešení existují dvě, použití stále nového He (hlavní složka vnitřního plynu) nebo cirkulační systém kontinuálně odstraňující radon ze směsi plynů trekového detektoru. První řešení je drahé (1 tlaková nádoba s 9 m3 He stojí přibližně 12000 Kč) a toto řešení není šetrné k životnímu prostředí, Proto je třeba v rámci projektu vyvinout a společně s LSM nainstalovat tento cirkulační systém (podrobněji popsán ve Studii proveditelnosti).

2) Technologické infrastrukturní zařízení pro biologický výzkum (analyzátor buněk, počítadlo buněk s kamerou do inkubátoru a příslušenství) - v LSM a v domácí podpůrné infastruktuře probíhá také biologický výzkum (studium vlivu prostředí bez radiace na chování buněk). Jde o náročný výzkum, který potřebuje rozšířit potřebná zařízení v LSM i v SÚRO (paralelní testy). Transport z LSM do SÚRO není řešení, protože by byly buňky vystaveny radioaktivitě, což by znehodnotilo předchozí experimenty.  

3) Testovací systém pro měření emanace a difuze radonu z detektorových systémů a pro citlivou detekci radonu - příčinou problému je stále se zvětšující rozměry specializovaných detektorů do podzemních laboratoří, kde je velmi důležité testovat a dosáhnout těsnosti proti průniku radioaktivity zvenčí. Příkladem múže být experiment PICO (detekce temné hmoty) pomocí bublinových detektorů. Pro tento účel je cílem projeku realizovat zařízení (Rn zdroj, těsná nádoba, citlivé detektory Rn) pro výše zmíněné účely.

Rozpočet projektu: 4 650 000,- Kč