OP VVV Projekt Urychlovač Van de Graaff - laditelný zdroj monoenergetických neutronů a lehkých iontů

Registrační číslo projektu: CZ.02.1.01/0.0/0.0/16_013/0001785

Číslo programu: 02
Název programu: Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání
Číslo výzvy: 02_16_013
Název výzvy: Výzva č. 02_16_013 pro Výzkumné infrastruktury v prioritní ose 1 OP

Anotace projektu:
Výzkum je zaměřen na vybrané směry v základním i aplikovaném výzkumu subatomární fyziky. Experimenty využívají laditelný zdroj lehkých iontů a monoenergetických rychlých neutronů. Předmět výzkumu je studium jaderných reakcí pro astrofyziku a pro fúzi, spinová fyzika s polarizovanými neutrony a polarizovanými terči, testování a kalibrace zařízení pomocí neutronů, gama a nabitých částic především pro kosmický výzkum.

Skutečné datum zahájení: 1. 1. 2017
Předpokládané datum ukončení: 31. 12. 2019
Předpokládaná doba trvání (v měsících): 36,00

 

Celkové zdroje: 19 329 936,00

Příspěvek Unie: 13 791 909,33

Národní veřejné zdroje: 4 571 529,86

Podpora celkem: 18 363 439,19

 

Odkaz na stránky: http://vdg.utef.cvut.cz