Semináře

pod záštitou pobočky společnosti Nuclear and Plasma Sciences (NPS) při Československé sekci IEEE, http://ieee.cz/en/nps