Laboratoř urychlovače Van de Graaff

VdG scheme

V areálu těžkých laboratoří MFF UK v Tróji provozuje ÚTEF elektrostatický urychlovač iontů Van de Graaf HV2500 (dále VdG) s maximální energií protonů 2,5 MeV. Na urychlovači lze provádět fyzikální experimenty základního výzkumu – v současné době se měří interakce polarizovaných neutronů na polarizovaných terčích, dále jaderné reakce pro astrofyzikální výzkum. Z aplikačních úkolů je zařízení vhodné a používané převážně pro kalibraci a testování detektorů různými částicemi při rozličných energiích (protony, neutrony, částicemi alfa apod.) a pro povrchové analýzy metodami RBS a PIXE (program FJFI). Z pohledu vědeckého zaměření ÚTEF mohou být v laboratoři VdG urychlovače realizovány experimenty z oblasti jaderné fyziky nízkých energií a řada projektů aplikačního charakteru spojených převážně s analýzami povrchů a s kalibrací a zkoušením nových typů detektorů jaderného záření.

Urychlovač je využíván hlavně jako laditelný zdroj těžkých nabitých částic v rozsahu 300 – 2500keV a jako zdroj neutronů. Schopnost VdG produkovat rychlé neutrony v široké oblasti energií s pomocí (d,t) a (d,d) reakce (do cca 14 MeV) umožňuje v laboratoři provádět kalibrační a testovací měření detektorů, jakož i studium jejich radiační odolnosti v závislosti na době ozařování. K uvedenému účelu je možné využívat i svazky nabitých částic (protony, deuterony, alfa částice, …). Mimo ozařovací experimenty lze zařízení nadále využívat též pro povrchovou analýzu struktury pevných látek (metody PIGE, PIXE, RBS apod.). V laboratoři je možno provádět i řadu dalších experimentálních projektů (např. studentských), jež jsou dány možnostmi využívat v plném rozsahu její zařízení a vybavení.

Laboratoř VdG je vybavena řadou koaxiálních kabelových tras na přenos měřených signálů z haly urychlovače do měřicí místnosti a několika ethernetovými linkami pro intranet s možností (po registraci u správce sítě) i dálkového přenosu dat po internetu. Laboratoř je dále schopna zajistit v případě potřeby kapalný dusík i kapalné helium. Samozřejmostí je zajištění dozimetrického sledování obsluhy experimentů našimi vlastními dozimetry.

Časové využití:

  • ÚTEF – vlastní využití jako zdroj protonů, alfa částic, deuteronů a neutronů v rozsahu 60 dnů v roce.
  • FJFI – 30 – 40 dnů v roce
  • ostatní uživatelé zbytek do cca 200 dnů v roce

Více viz stránky urychlovače VdG lab.