Oficiální dokumenty ÚTEFu. 

  1. Statut ÚTEF: link
  2. Statut ÚTEF - 1. změna: link