Studentka IAESTE v ÚTEFu

1. 4. 2019 - 2. 4. 2019

Studentka matematického inženýrství Catalina Lesmes Ramírez v současné době absolvuje stáž v Ústavu Technické a Experimentální Fyziky ČVUT v Praze (ÚTEF ČVUT v Praze), jejím hlavním úkolem je analyzovat data generovaná experimentem ATLAS. Vzhledem k jejímu dobrému výkonu byla odeslána do Švýcarska, kde prezentovala výsledky.

 

ATLAS je jedním z detektorů částic Large Hadron Collider v CERNu v Ženevě (Švýcarsko). V tomto projektu spolupracuje téměř 3000 inženýrů a 181 ústavů po celém světě, jedním z nich je ÚTEF ČVUT v Praze.

„Hlavní myšlenkou je vědět, kolik protonů se srazilo v určitém časovém období. Jedním ze způsobů, jak poznat kolik protonů se srazilo je počítat nové částice v určitých detektorech, v mém případě pracuji s detektorem Timepix 3.“

Přínosem studentky bylo zabránit statistickým chybám tím, že se vyloučí šumivé pixely v detektoru a ukáže, jak tím může zlepšit analýzu dat. Příspěvek byl ústavem dobře přijat, a proto byla pověřena, aby se zúčastnila otevřeného setkání v Medipixu v CERNu, kde představila své výsledky.

Hlavním cílem experimentu ATLAS je prokázat standardní model predikcí fyziky částic. Pro Catalinu, která snila o práci v CERNu a jejích experimentech, bylo velkým úspěchem, že mohla prezentovat svůj příspěvek.

catalina-lesmes-cern

 

Původní článek od autorky Laura Alejandra Correa Hernández je k nalezení zde

Zpět na seznam