Tisková zpráva BepiColombo

10. 3. 2020 - 10. 3. 2020

Dne 10. 3. 2020 proletěla v blízkosti Země sonda ESA/JAXA BepiColombo (https://sci.esa.int/web/bepicolombo a https://sci.esa.int/web/bepicolombo/-/bepicolombo-takes-last-snaps-of-earth-en-route-to-mercury) tak, aby využila gravitační pole Země a urychlila svou cestu směrem k Merkuru, své cílové destinaci. BepiColombo je složena ze tří modulů: Pohonná jednotka Mercury Transfer Module (MTM), Mercury Planetary Orbiter (MPO) konstruovaný v ESA a Mercury Magnetospheric Orbiter (MMO) agentury JAXA. Jedním z několika experimentálních modulu MPO je Mercury Gamma-Ray and Neutron Spectrometer (MGNS) (https://www.cosmos.esa.int/web/bepicolombo/mgns). Hlavním úkolem MGNS je určit prvkové složení zajímavých oblastí povrchu Merkuru. Hlavní součástí MGNS je Gamma-Ray Spectrometer na bázi LaBr3 krystalu. Tento spektrometr byl testován a kalibrován pracovníky ÚTEF ČVUT v Praze (www.utef.cvut.cz) v rámci projektu ESA ESTEC 4000103891/11/NL/CBi. Pro potřeby tohoto projektu bylo vyvinuto kalibrační zařízení Portable Calibration Gamma-Ray Station (PCGRS) (http://aladdin.utef.cvut.cz/projekty/portable_g_station/). Zařízení PCGRS je určeno pro kalibrace detektorů záření gamma v širokém energetickém rozsahu. Kalibrace v širokém energetickém rozsahu je velmi důležitá, charakteristické záření prvků je rozloženo v řádech keV až MeV.

 

Bepi1
Sonda BepiColombo a popis jejích modulů
Bepi2
Experimentální modul MGNS s popisem Gamma-Ray Spectrometer

Bepi3 

Kalibrační stanice PCGRS
Bepi4 

Záznam z průletu BepiColombo kolem zěmě.

Link na GIF animaci:
https://sci.esa.int/documents/34795/35668/BepiColombo_s_last_close-up_of_Earth_during_flyby_20200410_600.gif

Zpět na seznam