doc. Ing. Ivan Štekl, CSc.

doc. Ing. Ivan Štekl, CSc.
Ředitel ústavu

Ústav technické a experimentální fyziky
Vedoucí oddělení
E-mail:
Tel.:+420 244 105 101

Publikace

Loading data

Granty

Loading data