Seminář pro učitele „Progresivní detekční metody ve výuce subatomové a částicové fyziky na ZŠ a SŠ“

2. 12. 2022 - 3. 12. 2022

Ve dnech 2. – 3. 12. 2022 se v ÚTEF konal již tradiční seminář pro učitele (akreditovaný u MŠMT) zaměřený na práci s pixelovými detektory. Během dvou dnů se učitelé seznámili s principy měření pixelových detektorů, teorií radioaktivního záření, která je nad rámec běžného středoškolského učiva, a především si vyzkoušeli praktická měření s pixelovými detektory. Vedle práce s osvědčenými MX-10 jsme poprvé letos zařadili také ukázky s MiniPIX EDU a v ÚTEF nově vyvinutou soupravou SESTRA.

Organizační stránku akce včetně ubytování zajistila J. Svobodová, na fyzikálním programu se podíleli V. Vícha, M. Holík a M. Kaplan.

Na závěr obdrželi účastníci certifikáty podepsané ředitelem ÚTEF.

Vladimír  Vícha

Zpět na seznam

Seminář pro učitele „Progresivní detekční metody ve výuce subatomové a částicové fyziky na ZŠ a SŠ“

20221203_120537

20221203_120537

20221203_120548

20221203_120548

20221203_120602

20221203_120602

20221203_120608

20221203_120608

20221203_120618

20221203_120618

20221203_120626

20221203_120626

20221203_120635

20221203_120635

20221203_150658

20221203_150658

20221203_151920

20221203_151920

20221203_162812

20221203_162812

20221203_162831

20221203_162831