Článek v Nature má spoluautora z ÚTEF

9. 7. 2015

Dne 9.7.2015 publikoval magazín Nature článek A very luminous magnetar-powered supernova associated with an ultra-long γ-ray burst, jehož spoluautorem je Mgr. Robert Filgas, Ph.D., z Ústavu technické a experimentální fyziky ČVUT.

Německo-česká část spolupráce na článku byla podpořena mezinárodním grantem financovaným DAAD a MŠMT, která umožňuje vzájemné návštěvy členů týmu. Zmiňovaný článek představuje jeden z klíčových výsledků vědeckovýzkumné orientace ÚTEF na astrofyzikální výzkum.

Zpět na seznam